Kvalitetspolitik

Kundens tilfredshed har øverste prioritet og omfatter pålidelighed, fleksibilitet og løbende forbedringer. Vores kvalitetsledelsessystem er fundamentet for:

  • Et højt leverings- og præstationsniveau
  • En proaktiv tilpasning af vores serviceydelser til markedets og kundernes behov
  • Effektive processer

Kvalitet starter allerede ved leverandørudvælgelsen. Vha. regelmæssige kontroller og leverandørbedømmelser sikres det, at vores kvalitetskrav opfyldes. 
 
Som Igefa-partner er Toprent en del af INPACS: Et samarbejde mellem forskellige europæiske grossister med samme servicestandarder og fleksible løsninger med følgende grundprincip: ”Think global, act local”. 
 
Både lokalt og globalt tager vi et samfundsmæssigt ansvar – især med henblik på kommende generationer. 
Alt hvad vi gør og enhver beslutning vi tager har økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. I Toprent forsøger vi derfor at træffe bæredygtige beslutninger – både store og små. 
Det bæredygtige holdepunkt er en hjørnesten i samarbejdet med de øvrige Igefa-partnere. 

Brancheløsninger

HoReCa

Alt fra køkkenrengøring til festlig borddækning.