ISO 14001 miljøcertificering

Toprent blev første gang miljøcertificeret efter den internationale standard ISO 14001 i juni 2012. Siden da bliver vi årligt vurderet og evalueret af standardiseringsorganisationen Dansk Standard, og i 2021 fik vi fornyet vores certificering, som gælder tre år frem.

Vores ISO 14001 certificering er af stor betydning for vores virke udadtil overfor kunder og samarbejdspartnere, da det er en sikkerhed for at vi lever op til alle miljømæssige krav og love.

Ligeledes har det stor betydning internt, da vores miljøpåvirkninger er blevet konkretiseret og målsat og samtidig sat i system. Derfor laver vi løbende opfølgning, tilpasning og forbedring.

Alle medarbejdere har fokus på at agere miljømæssigt korrekt.

Brancheløsninger

HoReCa

Alt fra køkkenrengøring til festlig borddækning.